مطالب روانشناسی » روان‌خبر

اخبار روزبا موضوع روانشناسی در این بخش قرار می گیرند.

طبیعت درمانی نمایش دادن محتوا

طبیعت درمانی قسمت اول

طبیعت درمانی: قدرت عشق در کمک­رسانی و التیام­بخشی […]

مراقبه کردن در مبارزه با کرونا نمایش دادن محتوا

سه دلیل برای مراقبه کردن در مبارزه با ویروس کرونا

تحقیقات  بسیاری بیانگر این مطلب بوده‌اند که مراقبه […]