از آنجایی که روان ‌کتاب تغییر در شناخت و باورهای ما ایجاد نخواهد شد مگر با مطالعه کتاب، بخش روان ‌کتاب به معرفی خواندنی‌ترین، پرفروش‌ترین و تازه‌ترین کتاب‌های روانشناسی به همراه گزیده‌ای از آنچه روایت کرده‌اند می‌پردازد. کتاب‌هایی که گاه در حوزه عموم معرفی می‌شوند و گاه در حوزه تخصصی روانشناسی. برخی از کتاب‌ها می‌تواند جنبه خودآموز داشته باشد تا در زمینه‌های مختلف راهنمای بهبود یا حتا درمان برای مشکلات و مسائل روانشناختی همچون وسواس، افسردگی، اضطراب، خانواده و… باشد. اگر فرصت مطالعه تمام کتاب و یا آزمون و خطا برای خرید کتاب مناسب خود را ندارید، همراهی ما در بخش روان ‌سفر می‌تواند شما را به درستی به مقصدی که می‌خواهید برساند.