مطالب آموزشی مرتبط با مشاوره فردی، مشاوره ازدواج، ارتباط موثر، روانشناسی صنعتی سازمانی و…

Placeholder

مایندفولنس یا ذهن آگاهی روشی برای بالابردن بهزیستی ذهنی

مایندفولنس را حضور در لحظه یا ذهن آگاهی ترجمه کرده اند. ولی برای اینکه کاملا بتوانید منظور از آن را به شکلی کاربردی درک کنید می توانید تک کاره بودن را در نظر بگیرید. شما زمانی مایندفول هستید که با ... ادامه مطلب