تاثیر فرهنگ بر افسردگی

نقش و تاثیرات فرهنگ بر افسردگی

تاثیرات و نقش فرهنگ بر افسردگی فردی، یکی از موضوعات مهم در روانشناسی فرهنگ بر افسردگی است، انسان هر کجای این جهان هستی که باشد بدنش از نظر فیزیولوژی و ویژگی‌های جسمانی وضعیت مشابهی با سایر انسان‌ها دارد و تاثیرات ... ادامه مطلب