نوشته‌های برچسب شده “ذهن آگاهی”

مكان گيرنده نمایش دادن محتوا

مایندفولنس یا ذهن آگاهی روشی برای بالابردن بهزیستی ذهنی

مایندفولنس را حضور در لحظه یا ذهن آگاهی […]