احساس بی ارزشی

اگر احساس بی‌ارزشی می‌کنید این 5 راهکار را بخوانید.

احساس پوچی و بی‌ارزشی؛ اغلب شامل احساس ناامیدی و بی‌­اهمیتی است. چنین احساساتی در موارد زیاد، یکی از علائم رایج افسردگی است، اما می­‌تواند ناشی از عواملی چون عزت نفس پایین، بی­‌توجهی، سوء مصرف مواد، تروما یا موقعیت­‌های دشواری باشد ... ادامه مطلب