روش درست حل تعارض در یک رابطه عاطفی چیست؟

بسیاری از افراد گمان می‌کنند که بهترین حالت برای حل تعارض در یک رابطه عاطفی، باید این باشد که در فضایی مناسب و آرام با او گفتگو کنند. در این گفتگو شواهد منطقی بودن خواسته‌ها و گفته‌هایشان را بیاورند و ... ادامه مطلب