روش درست حل تعارض در یک رابطه عاطفی چیست؟

روان ‌آموز » روان‌ویدئو » روش درست حل تعارض در یک رابطه عاطفی چیست؟

روش درست حل تعارض در یک رابطه عاطفی چیست؟

بسیاری از افراد گمان می‌کنند که بهترین حالت برای حل تعارض در یک رابطه عاطفی، باید این باشد که در فضایی مناسب و آرام با او گفتگو کنند. در این گفتگو شواهد منطقی بودن خواسته‌ها و گفته‌هایشان را بیاورند و ثابت کنند که حق با آنهاست!.
یا در موقعیتی دیگر، به هر وسیله ممکن طرف مقابل را وادار به پذیرش خواسته‌های خود کنند.
اما آیا این روش شیوه درستی در بلد مدت است؟
در همین راستا بشنویم صحبت‌های کاربردی روانشناس متخصص ماروم، دکتر پرویز آزادفلاح را … در مورد حل تعارض در یک رابطه عاطفی را

بنیاد روانشناسی ماروم

مطالب مرتبط

نقد و بررسی‌ها

نظر: