فومو

فومو یا ترس از دست دادن چیست؟

FOMO چیست؟ فومو یا ترس از دست دادن، فکر یا احساسی با این موضوع است که به دیگران بیشتر خوش می‌گذرد، دیگران زندگی بهتری دارند یا اتفاقات بهتری برایشان رقم می‌خورد و تجارب هیجان‌انگیزتری دارند. این افکار و احساسات، نه ... ادامه مطلب