شکست عاطفی

چگونه پس از شکست عاطفی، احساس بهتری داشته باشیم؟

احتمالاً همه‌ی ما در مقطعی از زندگی خود، روزهای سخت و طاقت‌فرسایی را تجربه کرده باشیم که دلمان بخواهد تنها در تخت بمانیم و پتو را بر سرمان بکشیم و هیچ کاری انجام ندهیم. روزهای سخت پس از جدایی! تفاوتی ... ادامه مطلب