شفقت به خود

شفقت به خود زندگی را کنترل پذیر‌تر می‌کند.

شفقت به خود راهی برای رسیدن به موفقیت و توسعه فردی  وقتی حرف از رشد شخصی به میان می­اید، ممکن است ویژگی­‌هایی مثل اعتماد به نفس و خود باوری، در ذهن تداعی شود. با این وجود، شفقت به خود می­‌تواند ... ادامه مطلب