آزمون‌های روانشناسی

همانطور که به نظر می‌رسد، بخش روان سنج یا آزمون ‌های روانشناسی ماروم به سنجش روان می‌پردازد. آنچه وجه تمایز روانسنج ماروم با دیگر سایت‌ها و یا برنامه‌های کامپیوتری اجرای آزمون ‌های روانشناسی است، سنجش مطابق با اصول علمی روانسنجی است. در بخش روان‌سنج ماروم، آزمون‌های پرطرفدار و پرکاربردی ارایه شده‌اند که متاسفانه به بازاری‌ترین شکل ممکن در کشور ما در حال اجراست. همکاران روانسنج ما در ماروم با تهیه فرم شرح حال و فراهم کردن امکان مصاحبه برای اطلاع از وضعیت مراجعان محترم خود بر آن است تا آزمون مناسب مراجعان را معرفی و سپس نتایج آزمون اجرا شده را با تفسیر تهیه شده توسط متخصصان روانسنج در اختیار مراجعان قرار دهد. اعتقاد ما بر آن است که برنامه‌نویس‌های کامپیوتر هر چقدر دقیق قادر در درک تمایز‌های لازم برای تطابق با وضعیت مراجعان و ارائه تفسیر متناسب با شرح حال آنها را ندارند.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.