روان ‌شادی

طبق آخرین تعریف سازمان جهانی بهداشت (WHO) از بهداشت و سلامت روانی (روان ‌شادی)، تنها نبود اختلال یا احساس آشفتگی و پریشانی ملاک سلامت روانی نیست. این سازمان سلامت روانی را نوعی رفاه و پیشرفت سلامت (جسمی، روانی، اجتماعی) یا روان ‌شادی می‌داند. در چنین حالتی نبود اختلال شامل مواردی همچون : خوب بودن ذهنی، ادراک خودکارآمدی، استقلال و خودمختاری،  احساس کفایت و شایستگی،  خودشکوفایی و فراهم ساختن بستری برای توانمندیهای بالقوه فکری و هیجانی می‌باشد. به شکل خلاصه سلامت روانی  در آن فرد توانایی هایش را باز می شناسد و قادر است با استرس های معمول زندگی مدارا کند. از نظر شغلی سازنده و مفید واقع شود. برای اجتماع خود نقشی موثر ایفا کند. با دیگران مشارکت و همکاری داشته باشد و در نهایت دارای سلامت معنوی باشد. خلاصه‌تر اگر بگوییم سلامت روانی یعنی: حال خوب ، فکر خوب و رفتار خوب. آنچه در بخش روان‌شادی ماروم برای شما به اشتراک گذاشته خواهد شد،  مفاهیم مربوط به روانشناسی مثبت درکنار راهنمایی کاربردی برای ایجاد حال خوب و خلق شاد است. علاوه بر این ماروم خبرنامه‌ای را به به شکل ماهیانه و در انتهای ماه در اختیار مشترکین خود قرار می‌دهد که در آن همواره به یکی از مفاهیم مربوط به روانشناسی مثبت و حال خوب تحت عنوان روان ‌شادی پرداخته خواهد شد.

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.

×