ویدئو آشنایی با ماروم

صحبت های دکتر پرویز آزادفلاح درباره معرفی مرکز مجموعه آموزش‌های روانشناسی و مشاوره ماروم که شما را شما را با مفاهیم مهم رونشناسی آشنا خواهد کرد.