دکترای تخصصی روانشناسی

روان درمانگر و استاد برتر ماروم

عضو هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

عضو انجمن روانشناسی امریکا

درمانگر پویشی

معصومه تجریشی دارای مدرک دکترای روان شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه داهنشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی از سال 1384 و عضو انجمن روانشناسی آمریکا از 2012 تا کنون. افزون بر ارائه آموزش های نظری در مباحث روانشناسی (به ویژه آسیب شناسی روانی) به فعالیت حرفه ای در خصوص مشاوره ازدواج، مشکلات ارتباطی، مشکلات روانشناختی پرداخته و اجرای کارگاه های فرزندپروری، مدیریت استرس، راهبردهای مقابله ای، کنترل خشم و مهارتهای زندگی را در 1390 تا 1397 به عهده داشته است.