خانم پریسا ایازی
خانم پریسا ایازی

کارشناس ارشد روانشناسی

روان‌درمانگر اضطراب و متخصص برتر ماروم

کارشناس ارشد روانشناسی

روان‌درمانگر و متخصص اختلال‌های اضطرابی

متخصص درمان شناختی رفتاری

پریسا ایازی مقطع کارشناسی را در رشته روانشناسی بالینی و کارشناس ارشد را در رشته روانشناسی عمومی گذرانده است.

وی از سال 1387 دوره سوپرویژن خود را تحت نظارت استاد برتر دکتر علی فتحی سپری کرده و پس از دریافت پروانه حرفه‌ای از سازمان نظام روانشناسی، در زمینه درمان اختلال‌های اضطرابی و روش‌های تن‌آرامی به شکل تخصصی به انجام فعالیت‌های درمانی و آموزشی در این زمینه مشغول است. پریسا ایازی همچنین در زمینه اختلالات کودک و نوجوان و مشاوره پیش از ازدواج، بهبود روابط نوجوانان با والدین و کمک به آنها در زمینه شناخت بیشتر نسبت به خود و مدیریت هیجاناتشان و همچنین کمک به زوج‌های جوان در جهت انتخاب درست شریک نیز به فعالیت حرفه‌ای مشغول است.

 پریسا ایازی در حال حاضر درمانگر و از متخصصان برتر ماروم است.