دکتر معصومه تجریشی
دکتر معصومه تجریشی

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

روان‌درمانگر کودک و نوجوان و استاد برتر ماروم

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

عضو انجمن روانشناسی آمریکا

روان‌درمانگر کودک و نوجوان

دکتر معصومه تجریشی دارای مدرک دکترای روانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی و دانشیار دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی است.

وی عضو انجمن روانشناسی امریکا (AmericanPsychology Association) نیز می‌باشد .دکتر تجریشی افزون بر ارائه آموزشهای نظری در حیطه مباحث مربوط به روانشناسی (به ویژه کودک و نوجوان)، به فعالیت حرفهای در خصوص ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره ازدواج، مشکلات ارتباطی، رابطه والد-کودک، نیز میپردازد.

همچنین، برگزاری کارگاههای فرزند پروری، مدیریت استرس، راهبردهای مقابلهای، کنترل خشم، خود-آگاهی، و مهارتهای زندگی در فاصله سالهای 1390 تا 1397 را بر عهده داشته است. 

دکتر معصومه تجریشی در حال حاضر درمانگر و از اساتید برتر ماروم می‌باشد.