دکتر مهسا یعقوبی راد
دکتر مهسا یعقوبی راد

دکترای تخصصی روانشناسی

درمانگر و متخصص برتر ماروم

مشاور رسمی استان بریتیش کلمبیا (کانادا)

متخصص حوزه تغییر جنسیت

متخصص درمان شناختی رفتاری