دکتر حبیب هادیان فرد
دکتر حبیب هادیان فرد

دکترای تخصصی روانشناسی

درمانگر و استاد برتر ماروم

عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

متخصص درمان شناختی رفتاری

مدرس دوره‌های آموزشی و سوپرویژن