دکتر فاطمه ناظمی
دکتر فاطمه ناظمی

دکترای تخصصی روانشناسی

روان‌درمانگر و استاد برتر ماروم

عضو هیأت علمی دانشگاه آل طه

متخصص درمان شناختی رفتاری و طرحواره

متخصص درمان اختلال‌های شخصیت

متخصص درمان کودک و نوجوان