دکتر فاطمه چینی فروشان
دکتر فاطمه چینی فروشان

دکترای تخصصی روانشناسی

درمانگر و متخصص برتر ماروم

متخصص درمان خانواده‌های دارای فرزند با اختلال‌های روانشناختی

متخصص درمان شناختی رفتاری

مدرس دوره‌های آموزشی ماروم