دکترای تخصصی روانشناسی سلامت

روان‌تحلیلگر و استاد برتر ماروم

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

عضو بورد تخصصی روانشناسی بالینی

مدیر علمی بنیاد روانشناسی ماروم

عضو انجمن روانشناسی آمریکا

روان‌درمانگر تحلیلی (روانکاو)

 

پرویز آزادفلاح دارای دکترای تخصصی در رشته روانشناسی سلامت است و افزون بر این، دوره‌های مختلف آکادمیک را در گستره‌های نوروسایکولوژی و درمانگری‌های روان پویشی گذرانده است.

فعالیت علمی او در دپارتمان روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس از سال 1378 آغاز شد. دکتر آزادفلاح طی این سال‌ها پژوهش‌های فراوانی را مدیریت کرده و تا کنون بیش از 40 رساله دکتری و تعداد زیادی پایان نامه کارشناسی ارشد را راهنمایی کرده است.

آزادفلاح در سال 1380 مرکز مشاوره و خدمات تخصصی روانشناسی دانشگاه را تأسیس کرد. راه اندازی این مرکز پیامدهای مهمی را در پیشبرد برنامه‌های سلامت روانی دانشجویان به همراه داشته است.

وی آزمایشگاه نوروسایکولوژی دانشگاه را در سال 1397 تأسیس کرد و دایر شدن رشته روانشناسی شناختی نیز در دوره مدیریت او در گروه رقم خورد. دکتر پرویز آزادفلاح علاقه و تعهدی عمیق نسبت به آموزش و تربیت دانشجویان لایق و شایسته دارد و بسیاری از دانشجویان او اینک پس از دانش آموختگی از اساتید برجسته دانشگاه‌های ایران هستند و یا در مراکز تحقیقاتی و آکادمیک خارج از کشور فعالیت می‌کنند.

دکتر آزادفلاح همچنین مدیریت علمی و ریاست مجموعه بنیاد روانشناسی ماروم را به عهده دارد.