صفحه اصلی » فروشگاه » آزمون‌های روانشناسی » آزمون شخصیت شناسی MBTI

آزمون شخصیت شناسی MBTI

(دیدگاه 1 کاربر)

12€ یورو

تیپ نمای مایرز- بریگز که اختصاراً  آزمون شخصیت شناسی MBTI نامیده می‌شود یک ابزار سنجش شخصیت است که تمایلات و گرایش‌های فرد را مشخص می‌سازد و نتایج آن تفاوت‌های ارزشمندی را بیت افراد سالم و طبیعی مشخص می‌سازد. تیپ نمای مایرز بریگز به افراد کمک می‌کند که خودشان، انگیزه‌ها، توانایی‌های موجود و بالقوه‌شان را بشناسند.

کاتارين کوک بريگز، به شباهت‌ها و تفاوت‌هاي موجود بين شخصيت‌ها علاقه داشت و مطالعه‌ای مستقل را در اين‌باره دنبال کرد. در 1923، وی کتاب تيپ‌های شخصيتی يونگ را مطالعه کرد و دريافت که نظرش درباره شخصيت، مشابه نظر يونگ است. بنابراين، به همراه دخترش ايزابل بريگز مايرز، ايده‌هاي کارل يونگ را بسط و گسترش داده و ايده‌هاي او را براي درک مردم پيرامون‌شان، به‌کار بستند. مایرز بر اساس نظریه یونگ و مشاهدات مادر خود یک آزمون کاغذ مدادی را در سال 1962 تهیه نمود. یکی از انگیزه‌های او در این کار این بود که به افراد کمک کند تا در مورد خودشان شناخت بیشتری بدست آورند و هدف دیگر او یاری رساندن به امور جنگ بود تا این که مشخص شود افراد با تیپ‌های مختلف در چه موقعیت‌هایی قرار بگیرند که ارجح باشد و همین باعث شد تا بیست سال از عمر خود را برای کامل کردن تیپ نمای مایرز- بریگز صرف کند(شارف، 1999). در سال 1975، ايزابل بريگز مايرز و «ماري مک کالي»، مرکز کاربردهای تيپ‌های روان شناختی براي آموزش و پرورش تیپ نماي مايرزـ بريگز را بنا نهادند و در 1979، انجمن تيپ‌های روان‌شناختی تأسيس شد. تیپ نماي مايرزـ بريگز، آشکارترين نتيجه عملي کار يونگ درباره شخصيت انسان است.

 

ویژگی‌های روان سنجی

ضریب آلفای آزمون اصلی (80 سؤالی) در خارج 75/0 به دست آمده است. ضریب اعتبار آزمون فعلی (60 سؤالی) با استفاده از روش اجرای مجدد، بالاتر از 80/0 بوده است.همه عبارات با کل آزمون همبستگی مثبت معنادار دارند و بررسی‌های بالینی و مشاهدات روان شناختی نیز روایی آزمون شخصیت شناسی MBTI را تأیید کرده‌اند.

 

موارد کاربرد آزمون شخصیت شناسی MBTI

امروزه پس از سال‌ها تحقيق و توسعه، آزمون شخصیت شناسی MBTI به ابزاري پركاربرد براي درک تفاوت‌هاي فردي و شخصيتی نرمال تبديل شده است زيرا الگوهای اساسی در کارکرد بشر را توضيح می‌دهد و برای اهدافي گوناگون مورد استفاده قرار می‌گيرد. يكي از تفاوت‌های اين ابزار كه كاركرد آن را نسبت به ديگر ابزارهای روان‌شناختی متمايز می‌سازد، داشتن رويكرد توسعه‌اي براي فرد و سازمان است. به‌طور كلي، آزمون شخصیت شناسی MBTI در موارد زير بخوبی عمل می‌كند:

 • شناخت بهتر خود (خودشناسی)
 • شناخت بهتر ديگران و تفاوت‌هاي فردی
 • مشاوره‌های فردی
 • مشاوره پیش از ازدواج
 • مشاوره شغلي
 • مشاوره آموزشي ـ تحصيلي

 

توصیف آزمون شخصیت شناسی MBTI

آزمون شخصیت شناسی MBTIیکی از معتبرترین و کاربردی‌ترین آزمون، در سطح جهان است. آزمون شخصیت شناسی MBTI برای تفکیک افراد نیست، بلکه تنها آزمونی است که اجازه می‌دهد ترجیحات افراد در مورد مفاهیم زندگی فهمیده شود. مایرز و بریگز چهار بعد شخصیتی و شانزده تیپ شخصیتی را در افراد شناسایی کردند این چهار بعد عبارت اند از :

1-درونگرايي- برونگرايی (E-I): اندازه‌گيري گرايش به اينکه تمرکز انرژي فرد به درون (خود) است يا بيرون (ديگران).

2-حسي- شهودي (S-N): انواع اطلاعاتی را که افراد بیشتر متوجه می‌شوند، دریافت می‌کنند و بخاطر می‌سپارند.

3- احساسي- فكری (T-F):چگونگی تصمیم گیری فرد.

4-ملاحظه‌كننده – داوري‌كننده (J-P): شیوه سازمان دهی دنیای بیرون، سبک زندگی که فرد میپذیرد.

 

در تيپ نماي مايرز -بريگز دو مفهوم اساسي عبارتند از: برونگرایی- درونگرایی و ادراک- قضاوت. این نظریه به چگونگي درك افراد از محيط شان و سپس قضاوت كردن با اتخاذ تصميم در مور د مشاهداتشان مي پردازد. در واقع، اين نظريه به شيوه‌ای كه افراد دنياي خويش را مشاهده می‌نمايند و تصميماتي بر اساس آن اتخاذ می‌كنند، مربوط است. دو شيوه ادراك و قضاوت وجود دارد. دو شيوه متناقض ادراك عبارتند از: حسي و شهودی. ادراك حسي گرفتن اطلا عات با استفاده از فرايندهای شنوايی، لامسه، چشايي و بويایی است .ادراك شهودی بر عكس ما ورای فرايندهاي حواس به پيش می‌رود. افرادي كه حس را ترجيح می‌دهند، اساساً مشاهده از راه حواس را در اولويت قرار می‌دهند. دو شيوه متفاوت قضاوت عبارتند از: احساسي و تفكری، قضاوت احساسی، يك واکنش ذهنی و اغلب در ارتباط با ارزش‌های خود فرد است. قضاوت تفكری به تحليل و عينی بودن راجع به يك ايده يا رويداد مشاهده شده اشاره مي كند. در مرحله بعدي دو شيوه ادراک؛ يعني حسی و شهودی و دو شيوه قضاوت؛ يعني احساسي و تفكري با يكديگر درآميخته، چهار تركيب دوتايی بدين صورت به وجود می‌آورند: حسی و احساسی، حس و تفکری، شهودی و احساسی و شهودی و تفكری، طبق نظريه مايرز (1993) افراد يكي از اين طبقه‌ها را ترجيح می‌دهند. چگونگي ادراك و قضاوت افراد نه تنها بر شيوه زندگي شان تأثير می‌گذارند، بلكه بر چگونگي تعامل آنان با سايرين نيز مؤثر است. افرادی كه از قابليت‌های تفكری و حسی براي درك رويدادها استفاده مي‌كنند، از آنان كه عمدتاً از شهود و احساس استفاده مي‌كنند، بسيار متفاوت هستند. در مرحله نهايی هر يك از اين چهار تركيب دوتایی همراه با مفاهيم اساسي نظريه مايرز- بريگز ؛ يعني برونگرایی- درونگرایی و ادراك -قضاوت تركيب شده و شانزده تيپ چهارتايي را تشكيل می‌دهند؛ يعني يك بار برونگرايی و ادراك و بار ديگر درونگرایی و ادراك در كنار اين تركيب دوتايي قرار می‌گيرند .سپس برونگرايی و قضاوت و در آخر درونگرایی و قضاوت در كنار اين چهار تركيب قرار می‌گيرند و شانزده تيپ چهارتایی راتشكيل می‌دهند(حسينيان، 1380).

ویژگی‌های افراد با هر بعد شخصیتی به طور مجزا  در جداول زیر آمده است:                                                        

     برون گرا‌ها

   درون گرا

 • افرادی اجتماعی، با جرأت، با انرژی، کنجکاو و خوشبین هستند.
 • از دیگران انرژی می‌گیرند.
 • یادگیری بهتر از طریق کار عملی و یا بحث و گفتگو.
 • اطلاعات شخصی خود را به راحتی با دیگران در میان می‌گذارند.
 • بیشتر از گوش دادن حرف می‌زنند.
 • پیش قدم در کار و فعالیت و ایجاد رابطه.
 • افرادی محافظه کار، مستقل، تکرو و خجالتی هستند.
 • از درون خود انرژی می‌گیرند.
 • یادگیری بهتر با تأمل و تمرین فکری.
 • اطلاعات شخصی خود را به ندرت با دیگران در میان می‌گذارند.
 • بیشتر گوش می‌دهند و کمتر حرف می‌زنند.
 • غالباً ساکت و منزوی اند و متمایل به کارهای فردی یا حداکثر با دو سه نفر هستند.

 

   حسی

   شهودی

 • ترجیح می‌دهند با استفاده از چشم، گوش و دیگر حواس پنجگانه به آنچه در اطرافشان وجود دارد توجه می‌کنند و آن را  به خوبی درک  می‌کنند.
 • به آنچه که مطمئن و منسجم است اعتماد می‌کنند.
 • خواستار دریافت اطلاعات جز به‌جز (گام به گام).
 • ارزش دادن به کار عملی.
 • تمرکز بر آنچه واقعیت دارد.
 • به زمان حاضر توجه دارند.
 • ترجیح می‌دهند با دیدن « تصویر بزرگ از آنچه هست» و تمرکز بر پیوند‌ها و ارتباطات موجود میان حقایق، اطلاعات را درک کنند.
 • ترجیح می‌دهند با درک و دیدن امکانات جدید   (خلاقیت) و روش‌های مختلف انجام کارها، اطلاعات را جمع آوری کنند.
 • برای نوآوری و تخیل بهای فراوان قائل‌اند.
 • راهنمای آینده و به الهامات قلبی توجه می‌کنند.

                          

   فکری

   احساسی

 • در تصمیم گیری‌هایشان بیشتر به نتایج منطقی انتخاب و عمل توجه دارند.
 • سعی دارند از لحاظ فکری خود را از یک موقعیت جدا     کرده و بی طرفانه و به شکل عینی آن را آزموده و علت و معلول را تجزیه و تحلیل کنند.
 • تحت تأثیر میل به موفقیت انگیزه پیدا می‌کنند.
 • حل منطقی مسائل.
 • عیب و ایرادها را می‌بینند و انتقاد می‌کنند.
 • تلاش برای دستیابی به حقیقت غیر فردی و واقعی.
 • احساسات را در گرو منطقی بودن می‌پذیرند.
 • به احساسات دیگران توجه می‌کنند.
 • نیازها و ارزش‌ها را درک می‌کنند و احساساتشان را نشان می‌دهند.
 • تحت تأثیر میل به قدردانی شدن انگیزه پیدا می‌کنند.
 • به طور طبیعی علاقه به راضی کردن دیگران دارند.
 • ممکن است بیش از اندازه احساسی و عاطفی ارزیابی شوند.
 • به ادب بیش از حقیقت بها می‌دهند.
 • قلبشان بر مغزشان حاکم است.

 

   داوری کننده (نظم گرایی)

   ملاحظه کننده (انعطاف پذیری)

 • تابع قانون بوده و بر اساس آن برنامه خودشان را به طور دقیق مشخص می‌کنند.
 • بر انجام کارها در سر وقت تعیین شده پافشاری میکنند.
 • اهدافی را  در محل کار برای خود در نظر می‌گیرند تا   به موقع به آنها برسند.
 • ترجیح آنها اول کار بعد بازی است.
 • از اخلاق کاری بالایی برخوردارند.
 • سبک زندگی سازمان یافته را دوست دارند.
 • قوانین را خودشان تعیین می‌کنند.
 • زندگی خود را باتوجه به شرایطی که پیش می‌آید    تنظیم میکنند.
 • در انجام کارهایی که از قبل پیش بینی نشده یا    فعالیتهایی که به سرعت و واکنش فوری نیاز دارند موفق هستند.
 • ترجیح آنها اول لذت بعد کار است.
 • خود را با موقعیت جدید تطبیق می‌دهند.
 • با فشارهای آخرین لحظه احساس انرژی می‌کنند.

 

بر مبنای این چهار بعد، شانزده تیپ شخصیتی (ESTP – ESFP – ISTP – ISFP – ESTJ – ESFJ – ISTJ – ISFJ – ENTJ – ENTP – INTJ – INTP – ENFP – ENFJ – INFP – INFJ) تعریف شده است. تمام تیپ‌های شخصیتی به یک اندازه ارزشمند هستند. هیچ تیپ شخصیتی بهتر یا بدتر نیست، تیپ شخصیتی افراد بیانگر میزان هوش افراد نیست و نمی‌توان از روی آن موفقیت اشخاص را پیش‌بینی کرد. اما روانشناسان با توجه به تیپ شخصیتی اشخاص، می‌فهمند که چه عواملی به آنها انگیزه می‌دهد و در شرایط گوناگون چه رفتاری بروز می‌دهند. گفتنی است که در برخی از کشورها از آزمون شخصیت شناسی MBTI در مصاحبه استخدام استفاده می‌شود.

 

 1. Katharine Briggs
 2. Isabel Briggs
 3. sharf
 4. Mary mc Caully
 5. Extroveted- Introverted
 6. Sensing-Intuitive
 7. Thinking-Feeling
 8. Juding- Perceiving

همچنین آن دسته از عزیزان که تمایل به دریافت جلسه مصاحبه و ارزیابی بالینی در کنار تفسیر روانسنج ماروم از آزمون خود را دارند (پیشنهاد ویژه ماروم)؛ می‌توانند در این جشنواره، از 20 درصد تخفیف برای خرید جلسه مشاوره و رواندرمانی استفاده کنند. (مجددا تاکید می نماییم فایل رایگان آزمون تنها شامل تفسیر کامپیوتری آزمون‌ها می‌باشد.)

پاسخگوی گرامی؛ هر یک از عبارات آزمون شخصیت شناسی MBTI را به دقت بخوانید و مشخص کنید که کدام یک از عبارات شما را بهتر توصیف می‌کند.

 

جهت شرکت در آزمون بسته زیر را خریداری کنید.

 

خرید بسته آزمون تست شخصیت

1 دیدگاه برای آزمون شخصیت شناسی MBTI

 1. آرزو رنجبر (خریدار محصول)

  عالی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×