روان‌ورزش

در راستای اهمیت بهبود و ارتقای سلامت روانی، ماروم در بخش روان ورزش به معرفی مطالب مرتبط با روانشناسی ورزش می‌پردازد. روانشناسی ورزش رشته‌ای نوپا در کشور ما که در خارج از مرزهای ایران زمین قدمت و سابقه بیشتری دارد. فعالیت ورزشی و داشتن برنامه برای ورزش منظم در زندگی، نه تنها برای سلامت جسمانی یا تناسب اندام که برای سلامت روانی از اهمیت بسزایی برخوردار است. چنانکه تمام پزشکان و متخصصان سلامت روانی آن را بیماران و مراجعان خود توصیه و تجویز می‌کنند. در همین راستا ماروم در بخش روان ورزش علاوه بر معرفی رشته روانشناسی ورزش و آموزش‌های نظری در این زمینه برنامه دارد تا با همکاری مربیان دوره دیده در این زمینه آگاهی بخشی‌های علمی و عملی را برایتان به دنبال داشته باشد.

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.

×